OSMANLI PADİŞAHLARI

1-) osman gazi (1299-1326)
-ertuğrul gazi'nin en küçük oğludur.
-bazı kaynaklarda pehlivan olduğu söylenmektedir.
2-) orhan gazi (1326-1359)
-bir seyyah kadar gezgin olduğu söylenir.
-hakim olduğu yerleri kontrol etmek için sürekli dolaşırdı.
gittiği bir yerde çok fazla kalmazmış.
-alçak gönüllü ve yardım sever olduğu söylenir. kendi elleriyle halka çorba dağıtırmış.
3-) 1.murad (1359-1389)
-hüdavendigar ya da gazi hünkar da denirmiş.
babası orhan gazi döneminde 95 bin kilometrekare olan topraklar, 500 bin kilometrekareye kadar genişlemiştir.
-kendine ait özel bir kütüphanesi olan 1.murat, okumayı da çok severdi.
-avcıydı. yorulmadan saatlerce avlanırdı.
4-) 1.bayezid - yıldırım bayezid (1389-1402)
-kaynaklara göre ilk şiir yazan padişahtır. şiirlerinde yıldırım mahlasını kullanırdı. yıldırım ismi ona girdiği savaşlardan dolayı verilmiştir.
5-) 1.mehmed - sultan çelebi mehmed (1413-1421)
-yumuşak huylu, tatlı dilli ve sabırlıdır.
-savaş meydanlarında aldığı kırka yakın yara izi olduğu söylenir.
-el sanatı olarak urgancılıkla uğraşmıştır.
-yay ve kiriş ustasıdır. bu işin piri olduğu söylenir.
-avcıdır.
6-) 2.murad (1421-1451)
-duygusal ve iyiliksever olduğundan bahsedilir.
-bilim ve sanata ilgilidir.
-tasavvufa düşkündür.
-avdan hoşlanır.
7-) fatih sultan mehmed (1451-1481)
-çalışkan ve inatçıdır.
-çok okuyan ve araştırmacı bir kişiliktir.
tutku derecisinde olan hobisi haritacılıktır.
-şiir yazardı. şiirlerinde avni mahlasını kullanırdı.
-değerli taş uzmanı olduğu söylenir.
-bahçıvandır. ağaç ve gülleri yetiştirmek konusunda uzmandır.
8-) 2.bayezid (1481-1512)
-bilim adamları ve sanatçıları korurdu.
-hat ve tezhip sanatı ile ilgilenirdi.
-bazı kaynaklara göre ilk beste yapan padişah olduğu söylenir.
-okçuluğa meraklıdır.
-marangoz olduğu bilinmektedir.
-şiir yazdığından da bahsedilmektedir.
9-) yavuz sultan selim (1512-1520)
-çok okuduğu söylenmektedir. bu yüzden gözleri bozulduğu ve mercek kullandığı söylenmektedir.
-tarihe ve edebiyata meraklıydı.
-farsça bilmekteydi.
-kuyumculukla ilgilendiği söylenmektedir.
-koleksiyoncu olduğu söylenir. aynı zamanda topkapı sarayındaki çoğu çini koleksiyonunun ona ait olduğu söylenir.
10-) kanuni sultan süleyman (1520-1566)
-divan edebiyatına en fazla gazel yazan padişah olarak bilinir.
-muhibbi mahlasıyla şiir yazardı.
-fatih gibi değerli taşlara düşkündü.
-babası yavuz sultan selim gibi kuyumculukla ilgilenirdi.
11-) 2.selim (1566-1574)
-orduların başında ilk kez seferlere katılmayan padişah olduğu söylenir.
-hacı adaylarına, hac yolunda kullanmaları için hilal şeklinde asalar vermiştir.
-şairdi.
12-) 3.murad (1574-1595)
-şairdir.
-ok yapımıyla ilgilenirdi.
-iyi bir hattat ustası olduğu söylenir.
13-) 3.mehmed (1595-1603)
-kaşık ustasıdır. yaptığı kaşıkları değerli taşlar ile süslerdi.
-okçuların kullandığı özel yüzükler yapardı. yüzükçüler loncası üyesiydi.
-şairdir.
14-) 1.ahmed (1603-1617)
-3.mehmed gibi iyi bir kaşık ustasıydı.
-çerkez kamçısı işlerdi.
-3.mehmed gibi okçuların kullandığı özel yüzükler yapardı. okçular loncası üyesiydi.
15-) 1.mustafa (1617-1618)
-ağabeyi tarafından ondört yıl boyunca bir odada mahkum edildi.
-istemediği halde iki kez tahta çıktı.
-dindar bir insandı.
-sadaka vermeyi severdi.
-sarayın havuzuna hizmetçilerin toplaması için para atardı.
-saraydaki hayatını ibadet ederek ve dini kitaplar okuyarak geçiriyordu.
16-) genç osman (1618-1622)
-meşin ve deriden çeşitli eşyalar yapardı.
-bindiği atların eğerini kendi yapardı.
17-) 1.mustafa (1622-1623)
-ağabeyi tarafından ondört yıl boyunca bir odada mahkum edildi.
-istemediği halde iki kez tahta çıktı.
-dindar bir insandı.
-sadaka vermeyi severdi.
-sarayın havuzuna hizmetçilerin toplaması için para atardı.
-saraydaki hayatını ibadet ederek ve dini kitaplar okuyarak geçiriyordu.
18-) 4.murat (1623-1640)
-heybetli bir görünüşe sahipti.
-askeri tüm yeteneklere sahipti.
-atlara çok meraklıydı. sarayda dörtyüz'e yakın cins atı vardı.
-satranç ve dama oyunlarına meraklıydı.
-okçuydu.
-hattat ve şairdi.
19-) ibrahim (1640-1648)
-hacıların asalarına hilaller yapardı.
-deniz kaplumbağası kabuğundan kaşık ve tesbih gibi ürünler yapardı.
20-) 4.mehmed (1648-1687)
-avcıydı. avcılığıyla ünlü olduğu için avcı mehmed de denirdi.
-bestekardı. askeri marşları yazardı.
21-) 2.süleyman (1687-1691)
-hayatının 40 yıllık kısmını zindanlarda geçirmiştir.
22-) 2.ahmed (1691-1695)
-hattat ve şairdi.
-gergef işlemecisiydi.
23-) 2.mustafa (1695-1703)
-şairdi
-okçuydu.
24-) 3.ahmed (1703-1730)
-lale devri boyunca padişahlık yapmıştır.
-hattat ve şairdi.
-necip mahlasıyla şiirler yazardı.
-müzik ile ilgilenirdi.
25-) 1.mahmud (1730-1754)
-taş üzerine mühürler kazırdı. oymacılıkla ilgilenirdi.
-mücevher işlerdi.
-yaptıklarını pazarda sattırır, kazancıyla sadaka verirdi.
26-) 3.osman (1754-1757)
-iradesi zayıf ve sinirli bir kişiydi.
27-) 3.mustafa (1757-1774)
-gelenek ve adetlere bağlı bir kişiydi.
-güzel konuşurdu.
-hattattı.
28-) 1.abdülhamid (1774-1789)
-nazik ve saf bir kişi olduğundan bahsedilir.
-saltanatı süresince birçok ıslahat ve imar hareketlerinde bulundu.
-tüm başarısızlıklarına rağmen iyi niyeti ve gayreti ile anıldı.
29-) 3.selim (1789-1807)
-iyi bir şekilde enstrüman çalar ve iyi şarkı söylerdi.
-bestekardı.
-güzel sanatlara düşkündü.
-açık fikirliydi.
-iyi bir silah ustasıydı.
30-) 4.mustafa (1807-1808)
-hat sanatıyla uğraşırdı.
31-) 2.mahmud (1808-1839)
-sedef işlemeciliği yapardı.
-hattattı.
-kuyumcuydu.
-müzisyendi.
32-) abdülmecid (1839-1861)
-modern bir ressamdı.
-batı müziğiyle uğraşırdı.
-sanatçı ruhluydu.
33-) abdülaziz (1861-1876)
-pehlivandı.
-kalaycıydı.
-iyi derecede fransızca konuşurdu.
-şiire ve müziğe ilgisi vardı. kendine ait besteleri vardı.
-ok atmayı ve ata binmeyi severdi.
-resim çizerdi.
34-) 5.murad (30 mayıs 1876-31 ağustos 1876)
-ziya paşa ve namık kemal ile dosttu.
-piyano çalardı.
-batı müziği stilinde besteleri vardı.
-resim çizerdi.
-adli dengesi bozuldu denilerek tahttan indirilmiştir.
-piyano eğitimi aldı.
-fransızca bilirdi.
-jön türkler ve aydınlar ile ilişkisi vardı. şinasi, namık kemal ve ziya beyler ile fikir alışverişi yapardı.
-çok şık giyminden dolayı istanbul'da parisli bir genç derlermiş.
-müsrifti ve içkiye düşkün olduğu söylenmektedir.
-tahttan indirildikten sonra çırağan sarayına kapatılmış ve ölene kadar doğru düzgün dışarıya çıkmamıştır.
-tahttayken ve indirildikten sonra akli dengesini yitirdi. tuhaf tuhaf hareketler yapıyordu, ata ters biniyor, olup olmadık zamanda bağırıyor, havuza atlıyordu.
-şeker hastalığından hayatını kaybetti.
35-) 2.abdülhamid (1876-1909)
-marangozdu.
-kakmacılık ve süsleme sanatıyla uğraşmıştır.
36-) mehmed reşad (1909-1918)
-kardeşi abdülhamit zamanında hapis yaşadı.
-şiir ve kitap okurdu.
-65 yaşında tahta oturdu.
37-) mehmed vahdeddin (1918-1922)
-çok okurdu, okuduğunu iyi anlardı.